En aktuell helhetsbild av situationen i Östersjön och Västerhavet. Förklarar hur miljötillståndet i havet styrs av både naturliga processer och mänsklig påverkan. Boken gör bl.a. en rangordning av havsmiljöproblemen - vilka är allvarligast?