Evapotranspiration är en viktig indikator för klimatförändringar. Det behövs noggrannare uppskattningar och bättre förståelse för hur evapotranspirationen fungerar i ett stationärt och föränderligt klimat, både för hydrologiska studier och modellering av vattenresurser. I den här avhandlingen studeras hur evapotranspirationen har förändrats i Kina de senaste 50 åren och hur den påverkats av klimatförändringarna.