Avhandlingen behandlar hur effektivt kolflödet är i Östersjön och vad som påverkar detta. Det är många miljömässiga variabler som ändras från norr till söder i Östersjön, däribland salthalten, vilket näringsämne som begränsar algtillväxt och antalet isfria dagar. Detta gör att algproduktionen ökar 10 gånger från norr till söder, medan bakterieproduktionen bara ökar 2 gånger i samma gradient.