Marin forskning som ser ljuset. Nu kan organiska material med fördel karaktäriseras genom en kombination av två metoder; kemometri och spektroskopi.