Bild
Bild: WWF
Tema:

Fiskguiden 2020

I WWF:s fiskguide märks de kommersiella fisk- och skaldjursarterna med grönt, gult ljus eller rött ljus. Guiden är en vägledning för både den enskilda konsumenten och restauranger och livsmedelsbutiker. Nu är årets upplaga publicerad.

Många faktorer vägs in

Bedömningen baseras inte bara på hur bestånden mår, utan även om förvaltningen och kontrollen är effektiv och hur fisket påverkar övriga delar av ekosystemet. För odlade arter granskas var fodret kommer ifrån, odlingssättet och miljöpåverkan från odlingen. Världsnaturfonden WWF är utgivare av Fiskguiden, men gör inga egna undersökningar av de olika fiskarterna. Istället använder man sig av vetenskapliga studier och den information som finns att tillgå inom förvaltningen kring hur planerna för fisket ser ut.

Grönt ljus för fler insjöfiskar

Läget för många havslevande arter är fortsatt dåligt, och i Fiskguiden 2020 får Östersjötorsken fortsatt rött ljus i sällskap med torsken i Skagerrak och Kattegatt som går från gult till rött ljus. Vårlekande sill i västra Östersjön går också från gult till rött ljus.

Många havslevande fiskarter förvaltas internationellt vilket gör att det det till exempel kan vara svårare att stoppa överfiske. I insjöar förvaltar Sverige sitt eget fiske, och enligt Karin Glaumannm som är fiskexpert på WWF så är det en av förklaringarna till att Fiskguiden i år kan ge grönt ljus för flera insjöfiskar som sik, röding och abborre.

Den som vill äta mer insjöfisk bör dock hålla koll på Livsmedelsverkets rekommendationer eftersom vissa arter från vissa vatten kan innehålla förhöjda halter av dioxin, PCB eller kvicksilver.

Certifierad fisk ett grönt val

Förra året MSC-certifierades ett stort fiske i Västerhavet och Nordsjön och i och med det kan svenska fiskare landa certifierad kolja, kummel, långa, gråsej,rödspätta, tunga och lubb. Cerfiierade alternativ får grönt ljus av WWF och den som inte har tillgång till deras Fiskguide i butiken kan välja produkter som är märkta med Krav, eller MSC (Marine Stewardship Council) för vild fisk, eller ASC (Aquaculture Stewardship council) för odlad fisk.

Men det gäller verkligen att hålla koll på märkningen i fiskdisken. Rödspätta, gråsej och kolja med MSC-märkning är fiskad på ett hållbart sätt. Men om märkningen saknas kan samma art ha gult eller till och med rött ljus enligt WWF:s bedömning. Rödspätta fiskad med garn eller snurrevad i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och kolja fiskad med långrev har till exempel gult ljus. Och gråsej fiskad med bottentrål i Norska havet och Barents hav har rött ljus.