Ökad maskstorlek i redskapen kan hindra Östersjötorskens återhämtning. Istället för ett torskfiskestopp i Östersjön har alternativa åtgärder för att skydda beståndet diskuterats. Ett förslag är att öka maskstorleken i redskapen så att torsken ska få en möjlighet att leka åtminstone en gång.