Fiskeriverkets rapport om fiskbestånd och miljö i hav och insjöar för 2008 är nu klar. Här kan du bland annat läsa om beståndssituationen för svenskt fiskes viktigaste arter, utvecklingen av såväl yrkes- och fritidsfiske som vattenbruket i Sverige. Ett avsnitt handlar om marina skyddade områden.