Våra utsjöfiskbestånd ser mycket olika ut i våra olika havsområden. Det de har gemensamt är att de ej är i balans. Problemen i havsområdena ser också mycket olika ut. I Egentliga Östersjön har bestånden svängt helt. I Västerhavet har de flesta bestånden problem med rekryteringen. Att få alla dessa bestånd i balans är ett arbete som kommer att ta lång tid.