Bild
Bild: Fälthandboken Växter och djur i Östersjön