Fågelperspektiv: En undersökning av havsfåglars ekologi och ekosystemtjänster i en föränderlig havsmiljö

Havsfåglar kan berätta en hel del om de ekologiska förändringar som sker under havsytan. Det visar en ny avhandling av Martina Kadin, från Stockholm Resilience Centre. Den handlar om samspelet mellan havsfåglar och tillståndet i haven med speciellt fokus på fiske och andra ekosystemtjänster. En stor del av Martina forskning har bedrivits på ön Stora Karlsö, utanför Gotland, där hon undersökt sillgrisslors reproduktion och födosöksbeteende. Hon har särskilt intresserat sig för förändringar i födotillgång och kopplingen till fisket i Östersjön. Att studera havsfåglar, som ofta återfinns i toppen av havens näringsvävar, kan ge en rad värdefulla insikter om tillståndet i haven och hoten mot de många ekosystemtjänster vi får från våra hav.