Denna omsorgsfulla genomgång av världens mangroveskogar avslöjar både hot mot och möjligheter för den globala ekonomin och vår planet. En femtedel av alla mangroveskogarna har försvunnit sedan 1980, och ersatts med räkfarmer eller annan mänsklig verksamhet.