En liten ädelstensmask som lever på djupt vatten vid svenska västkusten är den mest ursprungliga arten bland de tvåsidiga djuren som fortfarande lever i Sverige. Den har egenskaper som senare banat väg för vår tids enorma mångfald av djurarter.