För första gången har ett försök gjorts att beskriva miljötillståndet i hela Östersjön, inklusive kustområden, och ur olika perspektiv.