I FN-rapporten efterlyser man ett nytt synsätt för att räkna in alla de värden som fungerande och hållbara ekosystem ger oss. Rapporten slår fast att värdet av ekologiskt intakta skogar, sötvatten, jord och korallrev ofta är högre än de ekonomiska vinsterna av exploatering.