Kusten och öppna havet kopplas samman av arter som vandrar eller transporteras från eller till kusten. Fisklarver som driver in från utsjön kan till exempel bli föda åt kustlevande rovfiskar eller konkurrera med planktonätande kustfisk. Med matematiska modeller kan man undersöka hur larver av skarpsill och torsk liftar med havsströmmar från öppna havet, där de kläckts, till kusten.