Under de senaste åren har insikten om djurplanktons betydelse för havets ekosystem ökat. Dessvärre är kunskapen om detta samhälle ganska bristfällig. Inom både forskning och miljöövervakning arbetar man nu intensivt för att komma ikapp. I denna artikel presenteras en sammanställning och jämförelse av djurplanktonsamhällena i våra hav.