I avhandlingen studeras både ekologiska och genetiska skillnader mellan två småskaligt anpassade ekotyper av den trubbiga strandsnäckan Littorina fabalis samt mellan arterna L. fabalis och L. obtusata.