Paulo Salomon har i sin avhandling studerat ekologi och mångfald hos mikroparasiter som infekterar giftiga mikroalger i Östersjön och Nordsjön. Giftiga mikroalgerna bildar ofta blomningar i vatten och kan vara skadliga för människor.