Blåstången är den viktigaste fleråriga brunalgen i Östersjön. Den kan bilda mer eller mindre täta "skogar" från ytan och ner till 10 m djup. I blåstångsamhället finner andra växter och djur (bland annat uppväxande fisk) livsrum, föda och skydd. Om blåstången försvinner, ändras också livsbetingelserna för framför allt fiskar såsom ung torsk och abborre. Avhandlingen visar att växtätande djur, i Östersjön mestadels ryggradslösa djur från grupperna kräftdjur och snäckor, är viktiga för tångsamhällets struktur. De kan hålla blåstången och dess omgivande bottnar rena från konkurrerande, övergödningsgynnade fintrådiga alger, men också, när de förekommer i extremt stora antal, skada tången mer eller mindre allvarligt.