Mikael Sjöberg har studerat gråsälar med hjälp av satellitspårning och videoteknik. Undersökningarna visar att gråsälen kan vandra långa sträckor under sommaren och hösten, i motsats till vad traditionell kunskap hävdat. Även om gråsälar är individer med olika beteenden och rörelsemönster, finns gemensamma nämnare hos de olika individerna som kan användas vid beslut om bevarandet och skötseln av gråsälsstammen.