Rapporten presenterar balanserade och vetenskapligt underbyggda diskussioner kring påverkan av havsbaserad, förnyelsebar energi på den biologiska mångfalden.