Korallrev kan drabbas av dramatiska förändringar där reven förstörs och helt andra organismer tar över. Sådana regimskiften är svåra att häva när de väl skett. Denna avhandling fokuserar på metoder som kan underlätta förvaltningen av viktiga ekosystem; vad olika typer av påverkan leder till för problem, indikatorer som kan ge tidig varning om att ett regimskifte är på väg, samt strategier för att bryta denna utveckling.