Att på konstgjord väg syresätta havsbottnar skulle kunna vara ett sätt att påskynda förbättringen av miljötillståndet i havsområden drabbade av övergödning. Inledande försök i liten skala visar på positiva resultat, men mycket arbete återstår innan metoden storskaligt kan tas i bruk.