Även om man radikalt minskar belastningen av näringsämnen till Östersjön kommer tillfrisknandet att ske mycket långsamt. Ett sätt att skynda på det hela skulle kunna vara att helt enkelt förstärka havets eget sätt att binda fosfor i bottnarna genom att tillsätta fosforbindande substanser. Metoden har redan brukats i många övergödda insjöar med goda resultat. Skulle det även kunna fungera i havsmiljö?