En utmaning inom ekologi är att lista ut vem som äter vad i komplexa näringsvävar. Denna avhandling har undersökt möjligheten att använda aminosyror som innehåller stabila kväve- och kol-isotoper samt molekylära tekniker för bedömning av interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur. Fältstudier från Östersjön och laboratoriestudier genomfördes med fokus på kopplingen mellan rovdjur och primära konsumenter, och en metaanalys användes för att utvärdera moderna och banbrytande tekniker där isotoper används som verktyg för att förbättra vår förståelse för den akvatiska födoväven. Stabila isotoper och molekylära tekniker visade sig att vara goda verktyg för att beskriva och kvantifiera födoekologin för djurplankton i Östersjön. Sammantaget visar avhandlingen att stabila isotoper i aminosyror och molekylärbiologiska metoder även generellt är användbara metoder som förbättrar vår förståelse för akvatiska näringsvävar.