så mår havet

Inget av världens hav är längre opåverkade av mänskliga aktiviteter, men påverkan varierar och får olika effekter världen över. I tropiska hav kan problemen ha en helt annan karaktär än i kalla havsområden nära polerna. Sveriges tre stora havsområden, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet, har en hel del gemensamma miljöproblem, men också mycket som skiljer dem åt.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar