Bild
Tema: livsmiljöer Tema: så funkar havet Tema: plugga hav Tema: båtar och fartyg

Havsfrågorna tar plats i Almedalen 2019

Här har vi samlat några av de viktigare arenorna och organisationerna som har havet i fokus under årets Almedalsvecka.

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet är på plats under Almedalsveckan för att sätta fokus på havsfrågor. Tillsammans med samarbetspartners lyfts viktiga frågor genom flera egna seminarier och medverkan i andra arrangörers seminarier och paneldebatter. Östersjötorskens framtid, fritidsbåtars miljöpåverkan och laxens ohälsa är några av Havsmiljöinstitutets totalt tolv publika evenemang.

Havs- och vattenmyndigheten

Representanter från HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera frågor som rör hav och vatten. Östersjölaxens framtid, hållbar vattenresursförvaltning och svensk miljöövervakning är några av områdena som kommer att diskuteras.

SLU/ SLU Future Food

Under tio seminarier kommer SLU att presentera utmanande vetenskap samt skapa debatt och diskussion kring samhällskritiska frågor. SLU Future Food erbjuder ett eget program som handlar om frågor som är viktiga för ett framtida hållbart livsmedelssystem.

Östersjöcentrum

Strandskydd, musselodling och torskens situation är teman för några av de seminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum anordnar eller deltar i under Almedalsveckan.

Maritima klustret i Västsverige

Genom ny kunskap, innovation och samverkan sätter Maritima klustret i Västsverige havet i fokus under Almedalsveckan, med bland annat seminarier om marin innovation och bioteknik.

Naturskyddsföreningen

Det är skarpt läge för klimatfrågan och hotet mot biologisk mångfald och det är dags att gå från ord till handling. Naturskyddsföreningen är på plats i Almedalen för att påverka politiken och uppmana till kraftfulla åtgärder.

Östersjödagarna

Under Östersjödagarna bjuder en rad organisationer och universitet tillsammans in till flera seminarier och evenemang där utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen tas upp ur bland annat ett historiskt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och mänskligt perspektiv.

Aktuell hållbarhet

Erbjuder fyra dagar på Gotlands Museums innergård med lärorika och inspirerande seminarier och debatter kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Världsnaturfonden WWF

Under Almedalsveckan deltar Världsnaturfonden för att debattera kring klimat, hav, skog, hållbar mat och innovationer.

Göteborgs universitet

Tillsammans med Havsmiljöinstitutet och Maritima klustret i Västsverige arrangerar Göteborgs universitet en heldag för att diskutera aktuella havsfrågor och möjligheter att använda havets resurser på ett hållbart sätt.

MER LÄSNING