Övergödning ses av många som ett av de största problemen i Östersjön. Trots många års politiskt arbete och åtskilliga miljarder investerade i problematiken har inga större förbättringar skett. Nu har dock arbetet tagit ett stort steg framåt. Östersjöländerna har gemensamt beslutat att genomföra Baltic Sea Action Plan, där kraftfulla åtgärder mot övergödningen får stort utrymme.