Fixa de värsta avloppen först! Reglera antalet fiskedagar! Beskriv naturen under ytan! Naturvårdsverket har tillsammans med 15 andra myndigheter tagit fram en aktionsplan för havsmiljön. Den innehåller information om vem som ansvarar för åtgärderna och när de beräknas vara klara.