Senaste nytt från havet

Veckans art

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Säl, skarv och förlorade fångster

Fångsterna av en del fiskar minskar i Östersjön. Somliga skyller på säl och skarv, medan andra hävdar att dessa inte alls påverkar fiskbestånden. Ofta har säl- och skarvdebatten varit infekterad och baserad på löst grundade antaganden och spekulationer. En vetenskaplig analys visar att säl och skarv med största säkerhet minskar många fiskbestånd längs kusten och därmed konkurrerar med fisket.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan