Globalt mål för hållbar utveckling 14: Hav och marina resurser

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Av de sjutton målen finns ett, nr 14, som handlar om haven och de marina resurserna. En stor FN-konferens 2017 om hav och klimat är tänkt att sätta fart på arbetet med att uppnå målet.