Senaste nytt från havet

Veckans art

Bithynia tentaculata

Stor snytesnäcka

Den stora snytesnäckan är relativt vanlig bland växter i vågskyddade havsvikar. Den äter mikroskopiska alger och bakterier. Framförallt föredrar den att äta kiselalger. Den äter algerna från ytan på stenar, bottensedimentet eller växter. Snytesnäckan kan dock även få tag på mat genom att filtrera vatten. Det gör den genom att pumpa vatten genom mantelhålan under skalet. Där fastnar mikroskopiska alger och partiklar i ett slem som snäckan sedan äter upp. Snytesnäckan överlever vintern genom att krypa ned i botten. Den kan bli maximalt 3 år gammal. Snäckan lägger sina ägg främst på vattenväxter och äggen kläcks under sommaren.

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Bättre samordning behövs för kustfisken

De senaste åren har fiskens betydelse för välmående skärgårdar och kustområden fått allt större uppmärksamhet. En viktig fråga är vad i miljön som påverkar kustens typiska fiskarter. Det behöver man veta för att åstadkomma en hållbar förvaltning av kustfisken och få väl fungerande ekosystem. Våra studier visar att både naturlig miljövariation och mänskliga aktiviteter påverkar fisken längs kusten. Därför krävs en betydligt större samordning mellan miljö- och fiskeförvaltning om målen ska nås.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan