Så mår havet

Inget av världens hav är längre opåverkade av mänskliga aktiviteter. Men påverkan varierar och får olika effekter världen över. I tropiska hav kan problemen ha en helt annan karaktär än i kalla havsområden nära polerna. Sveriges tre stora havsområden, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet, skiljer sig åt markant vad gäller biologiska, kemiska och hydrografiska förutsättningar. Även miljöproblemen skiljer sig åt i de olika havsområdena.