Senaste nytt från havet

Veckans art

Anarhichas lupus

Havskatt

Havskatten är en bottenlevande fisk som bor i klippskrevor ner till 200 meters djup. Den är grå med mörka tvärband och har en lång ryggfena. Den lever ofta i par och efter leken, som sker på vintern, är det hanen som passar äggen medan honan ger sig ut på födosök. Den blir lekmogen i 6-årsåldern och är då ca 60 cm lång. Man tror att havskatten har inre befruktning. Havskatten har kraftiga tänder som den använder för att krossa musslor och krabbor. Tänderna slits av denna hårda diet och byts ut med jämna mellanrum.

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Skrubbskädda stjäl torskens middag

På Östersjöns botten lever torsk och skrubbskädda, två fiskarter som är viktiga både för ekosystemet och för fisket. Under de senaste fyrtio åren har de båda arternas geografiska utbredning förändrats markant. Idag är torskbeståndet till stor del koncentrerat till i ett mindre område i södra Östersjön där det också finns mängder av skrubbskädda. Den ökade konkurrensen kan ha bidragit till att torsken blivit mycket magrare på senare tid.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.