Oceanografi

För att kunna förklara en sådan komplicerad plats som havet är det förståeligt att det behövs kunskap från många områden. Kemin kan förklara hur ämnen och molekyler påverkar vattnets struktur. Geologikunskaper är bra för att förstå havsbottens topografi. Fysik beskriver vattnets rörelser. Och tillslut handlar biologin om allt som lever i haven.
På den här sidan kan du hitta information om hur havet fungerar. Det handlar om viktiga faktorer som spelar stor roll för livet i havet, och också påverkar klimatet på land...