Forskare på Havet.nu

Malin Olofsson

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Ämnesområde: Jag är doktorand och fokuserar på kol- och kväveflöden associerade till marina och estuarina växtplankton, så som cyanobakterier i Östersjön och kiselalger både på svenska västkusten och i tropikerna. Med hjälp av stabila isotoper mäter vi upptag av kol, nitrat och kvävgas både på samhällsnivå och individuell cellnivå.
Telefon: 031-786 2629
E-post: malin.olofsson@marine.gu.se
Hemsida: http://marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xolofm
Sökord: cyanobakterier, kolflöden, kväve, stabila isotoper,
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!