Forskare på Havet.nu

Marko Filipovic

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: Jag jobbar med analys och massbalans av perfluorerade ämnen i Östersjön.
Telefon: 0735259358
E-post: marko.filipovic@aces.su.se
Hemsida: http://www.itm.su.se/page.php?pid=536&id=262
Sökord: perfluorerade ämnen, PFOA, PFOS, massbalans, Östersjön, reningsverk, dricksvatten, kemisk analys, organiska miljögifter
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!