Expert på Havet.nu

Bertil Håkansson

Havs- och vattenmyndigheten | Planeringsavdelningen
Ämnesområde: Arbetar som enhetschef på Havsförvaltningsenheten
E-post: bertil.hakansson@havochvatten.se
Sökord: Havsförvaltning, HELCOM, OSPAR, Havsmiljödirektivet Londonkonventionen, Arktiska Rådet, PAME, Algblomning under sommaren
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!