Varje dag bidrar tusentals fritidsbåtar till övergödningen längs Sveriges kuster när de tömmer toaletterna i havet.