Utsläppen av avloppsvatten från rederiernas fartygstankar tillför östersjön 460 ton kväve och 150 ton fosfor varje år enligt WWF-studie.