Sveriges geologiska undersökningar, SGU, visar i en studie att bottnar i svenska småbåtshamnar innehåller mycket höga halter av det giftiga ämnet tributyltenn, TBT. Giftet kommer från båtbottenfärger och sprids i naturen.