Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen föreslår att det skall bli förbjudet att använda blysänken vid fiske.