Stillahavsländerna söder om Ekvatorn har enats kring ett stopp för bottentrålning i havet utanför territorialvattnen för att skydda bottnarna.