EUs jordbrukspolitik skadar östersjöns miljö enligt Världsnaturfonden, eftersom subventioner även leder till större utsläpp.