Jordens förändrade klimat har nu diskuterats för första gången av FN:s säkerhetsråd, och SMHI är med i ett stort europeiskt projekt som mäter vattenånga i atmosfären.