I Kosterhavet utanför Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium vid Strömstad kommer en marin nationalpark att inrättas inom kort.