Miljöpartiet är emot föreslagna ändringar i strandskyddslagen som skulle underlätta för nybyggen längs kusterna i framtiden.