– Att hitta ett stort, levande och intakt korallrev är otroligt trevligt. Vi fann det närmast av en slump. När man filmar på 150 meters djup ser man bara två-tre meter fram, säger Vivian Husa, forskare vid Havforskningsinstituttet.

Det nyupptäckta korallrevet har fått namnet Bukkarevet och ligger på tröskeln till Hardangerfjorden. Revet är 300 meter brett och 200 meter långt och minst 4000 år gammalt. Korallrevet består av levande och döda ögonkoraller (Lophelia pertusa).

Forskarna som fann revet genomförde undersökningar för att skapa en ”manual” som ska användas innan man anlägger nya fiskodlingar. Från fiskodlingar ramlar både foder och avföring ner till havsbotten, och har man koll på hur botten ser ut så kan man undvika att placera fiskodlingar till exempel där det finns korallrev.