– Men lokalt har kollapsen av reningsverket givetvis en klar betydelse, med förorenat vatten som sprids och kan leda till både fiskdöd och algblomning, säger han.

Olyckan i polens största reningsverk, Czajka utanför Warszawa, gör att 3 000 liter avloppsvatten i sekunden forsar ut i floden Wisla. Så småningom når det förorenade vattnet Östersjön, där floden mynnar ut i närheten av Gdansk. Om avloppsvattnet fortsätter att rinna ut i samma takt kommer omkring tio ton fosfor, som är den stora boven bakom övergödning, att ha läckt ut i Östersjön innan veckans slut. Detta är att jämföra med de 200 ton fosfor som bland annat det polska jordbruket släpper ut varje vecka. För Östersjön som helhet kommer därför utsläppen till följd av olyckan i Czajka att ha en väldigt liten påverkan.

Nyligen kom det glädjande beskedet att utvecklingen vad gäller övergödning i Östersjön går åt rätt håll. Halterna av kväve och fosfor har minskat drastiskt sedan 80-talet, vilket betyder mindre algblomning och bättre syreförhållanden i vattnet. Christoph Humborg menar att detta är ett tydligt tecken på att de förbättringar som har gjorts, inom bland annat jordbruk och reningsverk, har gett resultat.

– Återhämtningen är inte omedelbar, det kommer att ta några decennier innan vi ser effekten av att halterna minskar. Men vi är på rätt väg och ska nu fortsätta att göra ännu mer.