Först på 1980-talet insåg man att torsken längs Bohuskusten var uppdelad i små lokala bestånd. Dessa torskar tillbringade hela sina liv i en och samma fjord och lekte där med varandra. Det skapade väl specialiserade lokala populationer, något som visades tydligt med hjälp av de då nya genetiska analyserna. Innan dess hade man trott att alla torskar i Västerhavet utgjorde ett och samma bestånd.

Ungefär samtidigt försvann torsken från kusten. Fisket hade varit för hårt. Många fruktade att dessa unika bestånd var borta.

Nu visar nya undersökningar att så inte var fallet. Det finns befruktade torskägg i dessa vatten, som avviker genetiskt från de stora torskbestånden i öppet hav.

- Våra resultat visar tydligt att det finns ett eget lokalt torskbestånd vid Bohuskusten, säger Henrik Svedäng, som lett dessa undersökningar. Det kan vara en rest av det tidigare torskbeståndet som återhämtat sig, eller möjligen ha uppkommit nyligen genom nykolonisering. Det är i alla händelser utomordentligt viktigt att detta bestånd nu skyddas effektivt!